Menu

Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)

Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Komu se ještě nestalo, že by reklamoval vadu koupené věci? Zdá se, že je to běžné, a podnikatelů jako nakupujících se to týká stejně jako jiných zákazníků. Ale znají všichni správný postup? Jde o vadu podstatnou nebo nepodstatnou? Co mohu požadovat po prodávajícím? Na všechny otázky je odpovědí vzor reklamace na Vzorném Právu.
Pozor ale, tento vzor nepoužívejte, pokud je jednou ze stran kupní smlouvy spotřebitel.

Související vzory: 
Odpověď na reklamaci vad zakoupené věci


Vzor je součástí balíčku:

Uzavírám smlouvy (19 vzorů)

 • Plná moc k podpisu listiny
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad zakoupené věci (jinak také uplatnění práv z vad)
 • Smlouva o partnerství a propagaci
 • Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)
 • Reklamace vad díla (jinak také uplatnění práv z vad)
 • Protokol o předání díla
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o podnikatelském nájmu movité věci
 • Potvrzení o zaplacení či jiném plnění (kvitance)
 • Protokol o předání databáze
 • Smlouva o reklamě a propagaci
 • Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů
 • Smlouva o poskytnutí licence k databázi
 • Objednávka marketingových služeb
 • Rámcová smlouva o poskytování marketingových služeb
 • Smlouva o poskytnutí marketingových služeb
 • Prohlášení o mlčenlivosti
 • Smlouva o mlčenlivosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality