Menu

Nakládám s movitými věcmi

V prostředí rodiny a mezi širším okruhem známých či přátel často vstupujeme do rozličných majetkových vztahů - lidé si navzájem darují, vypůjčují či prodávají různé předměty. V této kategorii najdete smlouvy, kterými převedete vlastnictví nebo zřídíte užívací práva k vozidlům a jiným movitým věcem.