Menu

Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu s.r.o.

Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu s.r.o.

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 10 minut

Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu společnosti s ručením omezeným (per rollam)

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Společníci mohou rozhodovat i mimo zasedání valné hromady, za obvyklé situace tehdy, jestliže to společenská smlouva nevylučuje. To ale neplatí po dobu trvání mimořádných opatření při epidemii koronaviru, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, po takovou dobu je rozhodování per rollam přípustné pro všechna s.r.o.

Per rollam je možné rozhodovat například o volbě a odvolání členů statutárního nebo kontrolního orgánu nebo likvidátora společnosti, o schválení účetní závěrky společnosti, o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schválení smlouvy o tichém společenství nebo rozhodnutí o schválení finanční asistence. Tzv. per rollam rozhodování vyžaduje, aby osoba oprávněná svolat valnou hromadu (zpravidla statutární orgán) jednotlivým společníkům zaslala na adresy uvedené v seznamu společníků návrh rozhodnutí. Při přípravě návrhu rozhodnutí si můžete buď zvolit z předem připraveného katalogu nejčastěji projednávaných záležitostí, nebo si můžete připravit vlastní text rozhodnutí. Společník pak buď doručí společnosti ve stanovené lhůtě své vyjádření, nebo pokud tak neučiní, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování je následně potřeba oznámit všem společníkům.

Vzor lze použít pro rozhodnutí, pro která zákon nevyžaduje formu notáského zápisu.

Související vzory: 
Oznámení o přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu s.r.o.


Vzor je součástí balíčku:

Pečuji o společnost s ručením omezeným (19 vzorů)

 • Smlouva o prodeji podílu ve společnosti s ručením omezeným
 • Zápis z jednání dozorčí rady společnosti s ručením omezeným
 • Smlouva o mlčenlivosti - zájem o koupi podílu v s.r.o.
 • Seznam společníků společnosti s ručením omezeným
 • Oznámení o přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu s.r.o.
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným - rozšířená
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným
 • Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu s.r.o
 • Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu s.r.o.
 • Rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným
 • Prohlášení o sídle společnosti s ručením omezeným
 • Prohlášení jednatele společnosti s ručením omezeným
 • Plná moc s.r.o. na podání do obchodního rejstříku
 • Listina přítomných na valné hromadě společnosti s ručením omezeným
 • Plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s.r.o.
 • Zápis z jednání valné hromady společnosti s ručením omezeným
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným
 • Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným
 • Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality