Menu

Seznam společníků společnosti s ručením omezeným

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Seznam společníků společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je povinna vést seznam svých společníků. Údaje o společnících společnost využívá pro vlastní potřebu při plnění povinností, které ve vztahu ke společníkům má. Odpovědnost za vedení seznamu společníků a aktuálnost údajů nesou jednatelé společnosti. Náležitosti seznamu stanoví zákon o obchodních korporacích, a pokud seznam společníků vyhotovíte prostřednictvím Vzorného Práva, postaráme se, abyste na žádnou náležitost nezapomněli.

Každý společník má právo na opis nebo výpis těch údajů ze seznamu, které se ho týkají. Společnost údaje společníkovi poskytne ve lhůtě 7 dnů od doručení jeho písemné žádosti a za úhradu nákladů.

   

Seznam společníků společnosti s ručením omezeným

Váš dokument byl úspěšně zpracován.