Menu

Výpověď - pracovní úraz, nemoc z povolání či expozice

Výpověď - pracovní úraz, nemoc z povolání či expozice

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 7 minut

Výpověď z pracovního poměru z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice zaměstnance

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. d) zákoníku práce – použijte, pokud výpovědní důvod spočívá ve ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (či ohrožení touto nemocí) nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. Ztráta zdravotní způsobilosti musí být řádně podložena lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb se všemi náležitostmi, ze kterého bude jasně vyplývat zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a důvod této nezpůsobilosti. Zaměstnanci náleží ze zákona odstupné ve výši 12 násobku průměrného měsíčního výdělku. V případě, že zaměstnanec ztratí zdravotní způsobilost k výkonu své dosavadní práce z důvodu tzv. obecného onemocnění (tedy bez vazby na nemoc z povolání nebo pracovní úraz), je třeba zvolit výpověď dle § 52 písm. e) zákoníku práce (v nabídce níže). V tomto případě zaměstnanci odstupné nepřísluší. 

Související vzory:
Výpověď pracovního poměru z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance


Vzor je součástí balíčku:

Propouštím zaměstnance (25 vzorů)

 • Výpověď - odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o odvolání vedoucího zaměstnance z funkce
 • Oznámení o přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Oznámení o rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
 • Oznámení o rozhodnutí ohledně zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • Výpověď - neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • Výpověď - soustravné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď - nesplňování požadavků pro výkon práce
 • Výpověď - nesplňování předpokladů pro výkon práce
 • Upozornění na možnost výpovědi - méně závažné porušování
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • Výpověď dohody o provedení práce
 • Výpověď - dlouhodobá ztráta pracovní způsobilosti
 • Výpověď - zvlášť hrubé porušení léčebného režimu
 • Výpověď - pracovní úraz, nemoc z povolání či expozice
 • Výpověď - závažné prušení pracovní povinosti
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn
 • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality