Menu

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Výpověď pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovní povinnosti

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. g) zákoníku práce – použijte v případech, kdy zaměstnanec závažným způsobem poruší pracovní povinnosti. Výpověď z tohoto důvodu lze použít za situace, kdy zaměstnanec poruší pracovní kázeň závažným způsobem, tedy intenzita porušení je větší než méně závažné porušení, ale současně se nejedná o zvlášť hrubé porušení, které může být důvodem pro okamžité zrušení. Hranice mezi jednotlivými typy porušení není daná zákonem a záleží na posouzení všech okolností případu - soudy v této souvislosti hodnotí například osobu zaměstnance (na vedoucího jsou kladeny vyšší požadavky a intenzita porušení se tak zvyšuje), zda k porušení došlo úmyslně, zda zaměstnavateli vznikla či hrozila škoda atd. Za méně závažné porušení povinností jsou považovány typicky pozdní příchody, za zvlášť hrubá krádeže. Nezapomeňte, že důvod pro zrušení pracovního poměru musí být v oznámení popsán a vymezen velmi podrobně a precizně, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným jednáním či chováním. Pracovní poměr lze ukončit pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k rozvázání dozvěděli a nejpozději ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy k porušení došlo. Tato omezení neplatí pouze ve specifických případech, a sice pokud k porušení došlo v cizině (dvouměsíční lhůta běží od návratu z ciziny) nebo pokud se jednání zaměstnance ve lhůtě 2 měsíců stalo předmětem prošetřování jiného orgánu, typicky policie (dvouměsíční lhůta běží od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozví o výsledku prošetřování).

Související vzory: 
Pracovní smlouva

   

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI

Váš dokument byl úspěšně zpracován.