Menu

Žádost o povolení k předání osobních údajů do zahraničí

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Žádost o povolení k předání osobních údajů do zahraničí

Není-li správce či zpracovatel, kterému chcete osobní údaje předat, ze země, o které Evropská komise rozhodla, že osobním údajům poskytuje odpovídající ochranu, mohou mu být předány pouze tehdy, poskytl-li vhodné záruky a jsou-li k dispozici vymahatelná práva subjektů údajů a jejich účinná právní ochrana. V případě, že má být vhodná záruka poskytnuta formou jiných než standardních smluvních doložek nebo formou ustanovení určených k vložení do správních ujednání mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty, je potřeba k přenosu osobních údajů získat povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

   

Žádost o povolení k předání osobních údajů do zahraničí

Váš dokument byl úspěšně zpracován.