Menu

Žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikající společnosti s ručením omezeným adresovaná státnímu archivu

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikající společnosti s ručením omezeným adresovaná státnímu archivu

Likvidátor je povinen informovat příslušný archiv o ukončení podnikání společnosti a nabídnout mu dokumenty vzniklé z činnosti společnosti a dokumenty vyjmenované v příloze č. 1 zákona č. 499/2004 Sb. k výběru archiválií mimo skartační řízení. Nabídková povinnost se týká i dokumentů z činnosti případných právních předchůdců zanikající společnosti, pokud jsou u ní uloženy.

   

Žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikající společnosti s ručením omezeným adresovaná státnímu archivu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.