Menu

Přijímám nového kolegu

Začněte správně! Pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, ale i smlouvu o výkonu funkce člena řídicího orgánu korporace sestavíte snadno a rychle. Naše vzory pamatují na všechny v praxi nejčastěji se vyskytující smluvní aspekty možné spolupráce. Nedovolíme, abyste na něco zapomněli. 

Balíček vzorů pro situaci

Přijímám nového kolegu

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

6 vzorů

Vzor

PRACOVNÍ SMLOUVA

Z naší nabídky si sestavíte pracovní smlouvu na dobu určitou či na dobu neurčitou. Můžete zvolit plný i částečný úvazek. Změnu pracovní smlouvy můžete kdykoli provést formou dodatku k pracovní smlouvě. Pro zaměstnance v řídící funkci použijte speciálně upravenou variantu pracovní smlouvy pro vedoucí zaměstnance.

Vzor

PRACOVNÍ SMLOUVA pro VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE

Pracovní smlouva pro vedoucí zaměstnance (manažerská smlouva) je určena pro zaměstnance v řídící funkci. Tím se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vzor zohledňuje specifické postavení těchto osob.

Vzor

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dohoda o pracovní činnosti vám umožní zaměstnat osoby v menším pracovním úvazku – v rozsahu maximálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (tedy do 20 hodin týdně) – a ve volnějším režimu, než vyžaduje pracovní smlouva. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Vzor

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce umožňuje vznik pracovněprávního vztahu v omezeném časovém rozsahu a ve volnějším režimu oproti pracovní smlouvě. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Vzor

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Smlouva o výkonu funkce je zvláštním typem smlouvy, který budete potřebovat pro úpravu práv a povinností osob, které působí v orgánech společnosti. Výkon funkce člena voleného orgánu společnosti není pracovním poměrem - ve smlouvě o výkonu funkce si však lze některá práva a povinnosti, která jsou součástí pracovněprávního vztahu, sjednat.  

Pokud potřebujete řešit odvolání z funkce člena orgánu společnosti, použijte naše vzory z oblasti Podnikání. O odvolání rozhoduje nejčastěji nejvyšší orgán společnosti (valná hromada, případně jediný společník / akcionář).

Vzor

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - rozšířená

Rozšířenou smlouvu o výkonu funkce je vhodné použít v případech statutárních orgánů, pro které představuje výkon funkce jedinou (nebo zásadní) výdělečnou činnost. V těchto případech bývají statutárním orgánům poskytována obdobná plnění jako zaměstnancům. Ovšem vzhledem k tomu, že výkon funkce statutárního orgánu není pracovním poměrem, je třeba veškeré nároky ve smlouvě přesně specifikovat. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou (v omezených případech dle stanov společnosti).