Menu

Záznam o omezení zpracování osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Záznam o omezení zpracování osobních údajů

V případě, že dojde k omezení zpracování osobních údajů, ať už na základě žádosti subjektu údajů, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, musí o tom být učiněn záznam do systematické evidence zpracování osobních údajů.

   

Záznam o omezení zpracování osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.