Menu

DOHODA O NÁHRADĚ ŠKODY způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

Dnes už je celkem běžné, že zaměstnanec má k dispozici služební telefon, počítač či automobil. Co když mu ale telefon nebo počítač někdo ukradne? Auto nabourá při dopravní nehodě a je na odpis? Nebo škoda vznikne tím, že zaměstnanec poskytne obchodnímu partnerovi nepravdivé a nepřesné informace, případně poškodí stroj, se kterým pracuje? Když zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu, je vždy vhodné pokusit se s ním domluvit na způsobu její úhrady a uzavřít s ním dohodu. Dohoda o náhradě škody sestavená podle našeho vzoru bude obsahovat všechny nezbytné údaje – jakým způsobem byla ošetřena odpovědnost zaměstnance, kdy a jak vznikla škoda, ujednání o uznání výše škody a sjednaný způsob její náhrady.

Pozor: pokud požadovaná náhrada škody dosahuje alespoň 1 tis. korun, musí zaměstnavatel požadovanou škodu a dohodu o způsobu její náhrady projednat s odborovou organizací.

 

   

DOHODA O NÁHRADĚ ŠKODY způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

Váš dokument byl úspěšně zpracován.