Menu

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Vzor

Dohoda o narovnání

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Vzor použijte, pokud chcete nahradit dosavadní závazek novým závazkem a upravit práva a povinnosti, které jsou sporné nebo pochybné. Existence sporného nebo pochybného práva je tedy nezbytným předpokladem pro uzavření dohody o narovnání.

Zajištění práv, která jsou předmětem narovnání, se vztahuje i na práva z nich vzniklá. Poskytla-li však zajištění osoba třetí, která k narovnání nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které by mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k narovnání nebylo došlo. Narovnání, kterým mají být mezi stranami upravena veškerá práva, nelze vztahovat k takovým právům, která byla vyloučena, ani k právům, která strany zřejmě nemohly mít na mysli.

Ujednání o novaci (tedy o zrušení starého závazku a jeho nahrazení novým) vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě nebo činí-li se o právu již promlčeném. Jedná se o privativní novaci, to znamená, že uzavření nové smlouvy vede ke zrušení původního závazku. Nově zřízený závazek se pak od zrušeného liší nějakým podstatným znakem (např. změnou předmětu plnění).

Pokud byla práva, která jsou předmětem novace (práva dle původní smlouvy) nějakým způsobem zajištěná, zajištění se vztahuje se vztahuje i na práva z nich vzniklá (práva dle nově uzavřené smlouvy). Poskytla-li však zajištění třetí osoba, která k novaci nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebylo došlo.


Vzor je součástí balíčku:

Měním nebo ukončuji smlouvy (9 vzorů)

 • COVID-19 - Oznámení o odepření plnění smlouvy
 • COVID-19 - Oznámení o nemožnosti plnění
 • DOHODA O NAROVNÁNÍ
 • DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • VÝPOVĚĎ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
 • SMLOUVA O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (novace)
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY
 • Dodatek ke smlouvě
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.