Menu

Měním nebo ukončuji smlouvy

Nastala změna? Chcete smlouvu ukončit nebo vás k tomu nutí okolnosti? Podívejte se, jak vaši situaci navrhujeme řešit my. 

Balíček vzorů pro situaci

Měním nebo ukončuji smlouvy

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

7 vzorů

Vzor

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY

Vzor použijte, pokud po uzavření smlouvy chcete převést svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy na jinou osobu (postupníka) a pokud dle smlouvy nebylo plněno nebo bylo plněno jen zčásti. K postoupení je nutný souhlas druhé strany, neboť se tato změna týká i jejího postavení. Postoupit je možné pouze smlouvy, jejichž povaha to nevylučuje. Nebude to možné např. tam, kde se vyžaduje osobní plnění závisející na určitých vlastnostech. Lze postoupit také pouze část smlouvy nebo postoupit smlouvu více osobám (postupníkům).

Vzor

Dodatek ke smlouvě

Potřebujete změnit nebo doplnit existující smlouvu? Použijte vzor pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Při provádění změn dbejte na to, aby nová ustanovení nebyla v rozporu s částmi smlouvy, které se nemění.

Vzor

SMLOUVA O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU

Tento vzor míří ke zrušení dosavadního závazku a jeho nahrazení závazkem novým. Nazývá se "novace".

Vzor

VÝPOVĚĎ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Chcete ukončit smlouvu, jejímž předmětem je trvající nebo opakující se plnění? Ujednali jste si možnost výpovědi v této smlouvě? Přečtěte si pečlivě celé znění smlouvy, najděte článek, ve kterém je výpověď sjednána, zjistěte, jestli jste si ve smlouvě dohodli také výpovědní lhůtu, a pokud ano, zjistěte její délku. Dále se podívejte, jestli výpověď můžete dát bez udání důvodů, nebo zda pro to musíte mít nějaký důvod. Všechny tyto informace budete pro přípravu výpovědi smlouvy potřebovat.

Vzor není určen pro výpověď nájmu bytu ze strany pronajímatele (na Vzorném Právu takovou výpověď naleznete zde), výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání ze strany pronajímatele, výpověď pachtovní smlouvy ani pro výpověď pracovní smlouvy (vzor pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance naleznete zde, vzory výpovědí pracovního poměru ze strany zaměstnavatele zde).

Vzor

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupením můžete ukončit závazek ze smlouvy, pokud to umožňuje zákon nebo smlouva. Jde vlastně o sankční opatření chránící stranu, která k plnění smlouvy přistupuje zodpovědně. Zjednodušeně řečeno právo odstoupit od smlouvy svědčí straně, která smlouvu plní nebo je připravena ji plnit, druhá strana však neplní. Důvod, pro který odstupujete od smlouvy, je zpravidla zapotřebí detailně popsat.

Nepleťte si odstoupení s výpovědí, která sankční charakter nemá (podívejte se na komentář k předloze výpovědi).

Vzor

DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU

Věřitel se s dlužníkem může dohodnout na zrušení stále ještě nesplněného závazku. Dohodu snadno připravíte na základě tohoto vzoru. Nesplněný závazek (dluh) můžete i jednostranně prominout – pak použijte dohodu o prominutí dluhu. Pokud chcete pouze změnit to, na čem jste se dříve dohodli, použijte smlouvu o změně obsahu závazku.

Vzor

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Vzor použijte, pokud chcete nahradit dosavadní závazek novým závazkem a upravit práva a povinnosti, které jsou sporné nebo pochybné. Existence sporného nebo pochybného práva je tedy nezbytným předpokladem pro uzavření dohody o narovnání.