Menu

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Odstoupení od smlouvy

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Odstoupením můžete ukončit závazek ze smlouvy, pokud to umožňuje zákon nebo smlouva. Jde vlastně o sankční opatření chránící stranu, která k plnění smlouvy přistupuje zodpovědně. Zjednodušeně řečeno právo odstoupit od smlouvy svědčí straně, která smlouvu plní nebo je připravena ji plnit, druhá strana však neplní. Důvod, pro který odstupujete od smlouvy, je zpravidla zapotřebí detailně popsat.

Nespleťte si odstoupení s výpovědí, která sankční charakter nemá (podívejte se na komentář ke vzoru výpovědi závazku ze smlouvy v nabídce níže).

Je-li smlouva uzavřena v určité formě, lze od ní odstoupit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžadovalo-li tuto formu jen ujednání stran, lze od smlouvy odstoupit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

Související vzory:
Výpověď závazku ze smlouvy


Vzor je součástí balíčku:

Měním nebo ukončuji smlouvy (7 vzorů)

 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o zániku závazku
 • Odstoupení od smlouvy
 • Výpověď závazku ze smlouvy
 • Smlouva o změně obsahu závazku (novace)
 • Smlouva o postoupení smlouvy
 • Dodatek ke smlouvě
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality