Menu

DOHODA O SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Dohoda o společné odpovědnosti za svěřené hodnoty

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (dříve se označovala jako dohoda o hmotné odpovědnosti) se uzavírá v případech, kdy zaměstnavatel zaměstnanci svěřuje hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Na řadě pracovišť pracuje se svěřenými hodnotami více zaměstnanců společně – např. recepce, sklady či dispečink, a je proto žádoucí upravit odpovědnost zaměstnanců nikoli individuálně, ale společně. Přesně k tomu vám Vzorné Právo nabízí tento vzor.

   

DOHODA O SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY

Váš dokument byl úspěšně zpracován.