Menu

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Dohoda o zvýšení kvalifikace

Když se zdravotní sestřička chce stát paní doktorkou, jedná se o zvýšení nebo prohloubení kvalifikace? Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, její získání nebo rozšíření. Na rozdíl od prohlubování kvalifikace v případě zvyšování zaměstnanec získává novou (vyšší) kvalifikaci, než jaká je potřebná pro druh práce, kterou vykonává. Sestřička si studiem medicíny tedy svoji kvalifikaci zvyšuje.

Nemocnice jako zaměstnavatel zdravotní sestru v jejím rozhodnutí chce podpořit. Pokud usoudí, že zvyšování kvalifikace zaměstnance je v souladu s jeho potřebou (mají nedostatek lékařů), uzavřou spolu dohodu o zvýšení kvalifikace. Dohodou se zaměstnavatel zavazuje, že poskytne zaměstnanci náhradní volno s náhradou mzdy v rozsahu stanoveném zákonem a současně mu může hradit některé další náklady na studium. Zaměstnanec se pak zavazuje setrvat u zaměstnavatele po určitou sjednanou dobu. Pokud konkrétní studium zaměstnavatel nevyhodnotí jako potřebné, zaměstnanec studovat může, ale pouze ve svém volném čase mimo zaměstnání.

Související vzory: 
Dohoda o prohloubení kvalifikace

   

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.