Menu

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Dohoda o zvýšení kvalifikace

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Když se zdravotní sestřička chce stát paní doktorkou, jedná se o zvýšení nebo prohloubení kvalifikace? Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, její získání nebo rozšíření. Na rozdíl od prohlubování kvalifikace v případě zvyšování zaměstnanec získává novou (vyšší) kvalifikaci, než jaká je potřebná pro druh práce, kterou vykonává. Sestřička si studiem medicíny tedy svoji kvalifikaci zvyšuje.

Nemocnice jako zaměstnavatel zdravotní sestru v jejím rozhodnutí chce podpořit. Pokud usoudí, že zvyšování kvalifikace zaměstnance je v souladu s jeho potřebou (mají nedostatek lékařů), uzavřou spolu dohodu o zvýšení kvalifikace. Dohodou se zaměstnavatel zavazuje, že poskytne zaměstnanci náhradní volno s náhradou mzdy v rozsahu stanoveném zákonem a současně mu může hradit některé další náklady na studium. Zaměstnanec se pak zavazuje setrvat u zaměstnavatele po určitou sjednanou dobu. Pokud konkrétní studium zaměstnavatel nevyhodnotí jako potřebné, zaměstnanec studovat může, ale pouze ve svém volném čase mimo zaměstnání.

Související vzory: 
Dohoda o prohloubení kvalifikace


Vzor je součástí balíčku:

Upravuji mzdové a další pracovní podmínky zaměstnance (13 vzorů)

 • Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
 • Rámcová dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců
 • Dohoda o práci na dálku (home office)
 • Dohoda o mlčenlivosti zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace
 • Dohoda o prohloubení kvalifikace
 • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti
 • Dodatek k dohodě o provedení práce
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Dohoda o konkurenční doložce
 • Oznámení o čerpání dovolené
 • Oznámení o překážkách v práci
 • Mzdový výměr
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality