Menu

Upravuji mzdové a další pracovní podmínky zaměstnance

Jakékoli pracovní podmínky můžete snadno změnit nebo doplnit. Dodatečně můžete upravit např. zákaz konkurence, mlčenlivost nebo pracovní pohotovost, podmínky zvýšení nebo prohloubení kvalifikace zaměstnance. Nemáte-li mzdu zaměstnance upravenou přímo v pracovní smlouvě, určete ji mzdovým výměrem. Prostřednictvím našich vzorů také můžete zaměstnanci jednoduše oznámit, kdy má čerpat dovolenou, nebo že na vaší straně vznikly překážky v práci.