Menu

Oznámení o překážkách v práci

Oznámení o překážkách v práci

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Oznámení o překážkách v práci

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Zaměstnavatel se může potýkat se situacemi, které ovlivňují chod firmy a mají dopad i na jeho zaměstnance. Může se stát, že zaměstnavatel nebude moci přidělovat zaměstnanci práci, čímž vzniká tzv. překážka v práci. Zaměstnanec pak nemůže svou práci vykonávat, ale za dobu trvání překážek v práci mu náleží náhrada mzdy.

Zaměstnavatel také někdy přestane přidělovat zaměstnanci práci v souvislosti s ukončením pracovního poměru, kdy je pro zaměstnavatele z určitých důvodů výhodnější, aby zaměstnanec ve výpovědní době již nedocházel na pracoviště a neodváděl svou dosavadní práci. I v takových případech náleží zaměstnanci náhrada mzdy a k oznámení o překážkách v práci lze použít tento vzor. 


Vzor je součástí balíčku:

Upravuji mzdové a další pracovní podmínky zaměstnance (13 vzorů)

 • Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
 • Rámcová dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců
 • Dohoda o práci z domova (home office)
 • Dohoda o mlčenlivosti zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace
 • Dohoda o prohloubení kvalifikace
 • Dodatek k dohodě o pracovní činnosti
 • Dodatek k dohodě o provedení práce
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Dohoda o konkurenční doložce
 • Oznámení o čerpání dovolené
 • Oznámení o překážkách v práci
 • Mzdový výměr
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality