Menu

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Konečná zpráva o průběhu likvidace

Konečnou zprávu vypracuje likvidátor společnosti poté, co dokončil všechny úkony a činnosti v rámci likvidace. Zpráva obsahuje shrnutí, jak likvidátor v průběhu likvidace postupoval. Uvádí zejména, jak likvidátor naložil s majetkem společnosti, zda existuje majetek, který se nepodařilo zpeněžit, jak proběhlo vypořádání dluhů společnosti, informaci o výši dosaženého výtěžku a v neposlední řadě také prostřednictvím konečné zprávy likvidátor podá návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, pokud nějaký majetek zůstal. Konečnou zprávu likvidátor předkloží ke schválení orgánu, který likvidátora zvolil.

   

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

Váš dokument byl úspěšně zpracován.