Menu

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 6 minut

Konečná zpráva o průběhu likvidace

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Konečnou zprávu vypracuje likvidátor společnosti poté, co dokončil všechny úkony a činnosti v rámci likvidace. Zpráva obsahuje shrnutí, jak likvidátor v průběhu likvidace postupoval. Uvádí zejména, jak likvidátor naložil s majetkem společnosti, zda existuje majetek, který se nepodařilo zpeněžit, jak proběhlo vypořádání dluhů společnosti, informaci o výši dosaženého výtěžku a v neposlední řadě také prostřednictvím konečné zprávy likvidátor podá návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, pokud nějaký majetek zůstal. Konečnou zprávu likvidátor předkloží ke schválení orgánu, který likvidátora zvolil.


Vzor je součástí balíčku:

Likviduji společnost s ručením omezeným (7 vzorů)

 • Smlouva o odměně likvidátora společnosti s ručením omezeným
 • žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikající s.r.o.
 • žádost o souhlas s výmazem společnosti z or pro správci daně
 • žádost o potvrzení uspokojení práv věřitele
 • Oznámení adresované věřiteli o vstupu s.r.o. do likvidace
 • Konečná zpráva o průběhu likvidace
 • Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality