Menu

Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti

Akcionáři či jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. Do listiny se zapisují i akcionáři, kteří se jednání valné hromady účastní s využitím technických prostředků. Můžete si vybrat ze dvou možností zpracování dokumentu: buď vyplnit údaje akcionářů předem prostřednictvím Vzorného práva, nebo ponechat pole volná a vyplnit tyto údaje dodatečně ručně.

Související vzory:
Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti
Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě

   

Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.