Menu

Odpověď na stížnost podanou k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Odpověď na stížnost podanou k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podávat k ÚOOÚ své stížnosti týkající se zpracování osobních údajů u konkrétního správce nebo zpracovatele. Pomocí tohoto vzoru připravíte odpověď, v níž subjekt údajů seznámíte s řešením jeho stížnosti, ke kterému jste ve spolupráci s ÚOOÚ dospěli. Pokud jste jmenovali svého pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), patří vyřizování stížností od subjektů údajů do jeho kompetence.

   

Odpověď na stížnost podanou k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Váš dokument byl úspěšně zpracován.