Menu

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Odstoupení od smlouvy

Je-li smlouva uzavřena v určité formě, lze od ní odstoupit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžadovalo-li tuto formu jen ujednání stran, lze od smlouvy odstoupit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

   

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Váš dokument byl úspěšně zpracován.