Menu

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ze strany zaměstnance

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Okamžité zrušení ze strany zaměstnance lze použít pouze ze zákonem stanovených důvodů, které řeší závažné situace na straně zaměstnance. Buď se jedná o zdravotní důvody na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec na základě lékařského posudku nemůže pokračovat ve své práci, aniž by vážně ohrozil své zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil do 15 dnů od předložení posudku výkon jiné, vhodnější práce. Druhým případem, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je situace, kdy mu  zaměstnavatel nevyplatil mzdu, náhradu mzdy či její část, a to do 15 dnů po uplynutí splatnosti, tedy do 15 dnů od konce následujícího kalendářního měsíce. Jedná se o důvody závažné a musejí být v oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru dostatečně popsány a konkretizovány. Zdravotní důvody musejí být podloženy lékařským posudkem. V případě platného okamžitého zrušení má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy odpovídající délce výpovědní doby. 

   

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ze strany zaměstnance

Váš dokument byl úspěšně zpracován.