Menu

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru je výjimečným způsobem rozvázání pracovního poměru. Zákoník práce tuto možnost dává zaměstnavateli v případě, kdy zaměstnanec poruší pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem a současně nelze po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnanci dal pouze výpověď a zaměstnával ho dále po výpovědní dobu. Hranice mezi jednotlivými typy porušení není daná zákonem a záleží na posouzení všech okolností případu - soudy v této souvislosti hodnotí například osobu zaměstnance (na vedoucího jsou kladeny vyšší požadavky a intenzita porušení se tak zvyšuje), zda k porušení došlo úmyslně, zda zaměstnavateli vznikla či hrozila škoda atd. Zvlášt hrubé porušení představuje případy těch nejhorších provinění s největší intenzitou porušení pracovní kázně (například krádež, fyzické napadení, opilost atd.). 

Pracovní poměr lze ukončit pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k rozvázání dozvěděli a nejpozději ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy k porušení došlo. Tato omezení neplatí pouze ve specifických případech, a sice pokud k porušení došlo v cizině (dvouměsíční lhůta běží od návratu z ciziny) nebo pokud se jednání zaměstnance ve lhůtě 2 měsíců stalo předmětem prošetřování jiného orgánu, typicky policie (dvouměsíční lhůta běží od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozví o výsledku prošetřování). Druhým případem, kdy lze okamžité zrušení použít jsou zákonem specifikované situace odsouzení zaměstnance za trestný čin, které však v praxi nejsou příliš časté. Nezapomeňte však, že důvod pro takové zrušení musí být v oznámení popsán a vymezen velmi podrobně a precizně, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným jednáním či chováním.

   

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Váš dokument byl úspěšně zpracován.