Menu

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku se podává na předepsaném formuláři (k dispozici na stránkách justice.cz provozovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR). Podáváte-li návrh v listinné podobě (nikoli elektronicky), musí být podpis na návrhu úředně ověřen. Pokud návrh nepodává sama společnost (prostřednictvím osob k tomu oprávněných), ale zmocňuje další osobu, musí být podpis pod plnou mocí úředně ověřen. Plnou moc k podání návrhu lze udělit jak advokátovi, tak i jakékoli jiné osobě. 


Vzor je součástí balíčku:

Pečuji o akciovou společnost (15 vzorů)

 • Zápis z jednání představenstva, dozorčí či správní rady a.s.
 • Seznam akcionářů akciové společnosti
 • Oznámení o přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu akciové společnosti (per rollam)
 • Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená
 • Smlouva o výkonu funkce člena voleného orgánu akciové společnosti
 • Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti
 • Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu akciové společnosti (per rollam)
 • Prohlášení o sídle akciové společnosti
 • Prohlášení člena voleného orgánu akciové společnosti
 • Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
 • Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku
 • Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti
 • Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě akciové společnosti
 • Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti
 • Stanovy akciové společnosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality