Menu

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku se podává na předepsaném formuláři. Je-li podáván v listinné podobě (nikoli elektronicky), musí být podpis na něm úředně ověřen. Totéž platí i o plné moci, kterou lze pro účely podání návrhu udělit jak advokátovi, tak i jakémukoli jinému zmocněnci. 

   

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

Váš dokument byl úspěšně zpracován.