Menu

Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Plná moc právnické osoby jako člena orgánu akciové společnosti

Občanský zákoník výslovně připouští, aby se členem voleného orgánu akciové společnosti (např. členem představenstva) stala právnická osoba. Při výkonu takové funkce se právnická osoba může buď nechat zastupovat členem svého statutárního orgánu, nebo udělí plnou moc jiné vybrané fyzické osobě. Tento vzor použijte pro variantu, že právnickou osobu bude zastupovat jiná fyzická osoba (odlišná od osob, které tvoří její statutární orgán). Plná moc vám poslouží jako podklad pro zápis takové osoby do obchodního rejstříku.

   

Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.