Menu

Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti

Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Plná moc právnické osoby jako člena orgánu akciové společnosti

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Členem voleného orgánu akciové společnosti může být i právnická osoba. Zákon o obchodních korporacích v takovém případě vyžaduje, aby právnická osoba bez zbytečného odkladu po svém zvolení zmocnila jedinou fyzickou osobu, která splňuje předpoklady pro výkon funkce, aby ji v orgánu zastupovala. Tato fyzická osoba musí být zapsána do obchodního rejstříku současně se zápisem právnické osoby jako člena orgánu, a to do tří měsíců ode dne vzniku funkce, jinak funkce právnické osoby v orgánu akciové společnosti zanikne. 

Tento vzor použijte pro zmocnění fyzické osoby k zastupování právnické osoby v orgánu akciové společnosti. Plná moc pak poslouží i jako podklad pro zápis do obchodního rejstříku.


Vzor je součástí balíčku:

Pečuji o akciovou společnost (15 vzorů)

 • Zápis z jednání představenstva, dozorčí či správní rady a.s.
 • Seznam akcionářů akciové společnosti
 • Oznámení o přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu akciové společnosti (per rollam)
 • Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená
 • Smlouva o výkonu funkce člena voleného orgánu akciové společnosti
 • Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti
 • Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu akciové společnosti (per rollam)
 • Prohlášení o sídle akciové společnosti
 • Prohlášení člena voleného orgánu akciové společnosti
 • Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
 • Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku
 • Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti
 • Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě akciové společnosti
 • Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti
 • Stanovy akciové společnosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality