Menu

Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným

Vzor

Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Při vstupu společnosti do likvidace povolá jednatel (jednatelé) jednoho nebo více likvidátorů. Pokud tak určuje společenská smlouva, zvolí likvidátora / likvidátory valná hromada. Likvidátor vstupuje na místo jednatele a do jeho pravomocí v rozsahu nezbytném k naplnění účelu likvidace. Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce stanovené zákonem. Jejich splnění a souhlas likvidátora se zápisem do obchodního rejstříku se prokazuje čestným prohlášením, jehož vzor vám Vzorné Právo nabízí ke snadnému vyplnění. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.


Vzor je součástí balíčku:

Likviduji společnost s ručením omezeným (7 vzorů)

 • Smlouva o odměně likvidátora společnosti s ručením omezeným
 • žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikající společnosti s ručením omezeným adresovaná státnímu archivu
 • žádost o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku adresovaná správci daně
 • žádost o vydání potvrzení o uspokojení práv věřitele společnosti s ručením omezeným v likvidaci
 • Oznámení adresované věřiteli o vstupu společnosti s ručením omezeným do likvidace
 • Konečná zpráva o průběhu likvidace
 • Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.