Menu

Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným

Při vstupu společnosti do likvidace povolá jednatel (jednatelé) jednoho nebo více likvidátorů. Pokud tak určuje společenská smlouva, zvolí likvidátora / likvidátory valná hromada. Likvidátor vstupuje na místo jednatele a do jeho pravomocí v rozsahu nezbytném k naplnění účelu likvidace. Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce stanovené zákonem. Jejich splnění a souhlas likvidátora se zápisem do obchodního rejstříku se prokazuje čestným prohlášením, jehož vzor vám Vzorné Právo nabízí ke snadnému vyplnění. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

   

Prohlášení likvidátora společnosti s ručením omezeným

Váš dokument byl úspěšně zpracován.