Menu

Prohlášení likvidátora

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Prohlášení likvidátora

Při vstupu společnosti do likvidace povolá jednatel (jednatelé) jednoho nebo více likvidátorů. Pokud tak určuje společenská smlouva, zvolí likvidátora / likvidátory valná hromada. Likvidátor vstupuje na místo jednatele a do jeho pravomocí v rozsahu nezbytném k naplnění účelu likvidace. Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce stanovené zákonem. Jejich splnění a souhlas likvidátora se zápisem do obchodního rejstříku se prokazuje čestným prohlášením, jehož vzor vám Vzorné Právo nabízí ke snadnému vyplnění. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

   

Prohlášení likvidátora

Váš dokument byl úspěšně zpracován.