Menu

Prohlášení o sídle společnosti s ručením omezeným

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Prohlášení o sídle společnosti s ručením omezeným

Není-li nemovitost, v níž je umístěno sídlo korporace (tedy i společnosti s ručením omezeným), ve vlastnictví této korporace, je při registraci sídla v obchodním rejstříku potřeba prokázat, že vlastník nemovitosti s umístěním sídla souhlasí. K tomu může sloužit toto prohlášení. Pro zvýšení ochrany vlastníků nemovitostí se vyžaduje, aby podpis vlastníka byl úředně ověřen a při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku nebylo prohlášení starší tří měsíců.

   

Prohlášení o sídle společnosti s ručením omezeným

Váš dokument byl úspěšně zpracován.