Menu

Protokol o předání díla

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Protokol o předání díla

Dobře sepsaný předávací protokol ke smlouvě o dílo  je opravdu důležitým dokumentem. Často totiž slouží jako podklad pro rozřešení sporů mezi stranami. V předávacím protokolu ke smlouvě o dílo strany potvrzují zejména, zda dílo odpovídá smlouvě, zda se hodí ke sjednanému účelu, jestli je bez vad či jakým způsobem budou zjištěné vady dořešeny. Se Vzorným Právem se nemusíte bát, že byste na něco důležitého zapomněli. 

Související vzory: 

Smlouva o dílo

   

Protokol o předání díla

Váš dokument byl úspěšně zpracován.