Menu

Protokol o předání díla

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Protokol o předání díla

Dobře sepsaný předávací protokol ke smlouvě o dílo  je opravdu důležitým dokumentem. Často totiž slouží jako podklad pro rozřešení sporů mezi stranami. V předávacím protokolu ke smlouvě o dílo strany potvrzují zejména, zda dílo odpovídá smlouvě, zda se hodí ke sjednanému účelu, jestli je bez vad či jakým způsobem budou zjištěné vady dořešeny. Předávací protokol nabízí Vzorné Právo i v rámci vzoru Smlouva o dílo (v nabídce níže). Tento vzor samostatného protokolu použijte, pokud jste si původní smlouvu z jakéhokoli důvodu vygenerovali či jinak připravili bez protokolu. 

Související vzory: 
Smlouva o dílo

   

Protokol o předání díla

Váš dokument byl úspěšně zpracován.