Menu

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

Vzor

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Stejně jako je nezbytné zachytit aktuální stav prostor sloužících k podnikání při zahájení nájmu, je neméně důležité zaprotokolovat jejich stav i k datu skončení užívání prostoru nájemcem. Kromě zaznamenání stavu měřidel enegií a stavu vybavení zejména zkontrolujte, zda nedošlo ke stavebním úpravám, se kterými nesouhlasíte. Jakékoli nesrovnalosti pečlivě zaznamenejte, případně se dohodněte, jak a v jakém termínu budou dořešeny.  

Mohlo by vás zajímat:
Smlouva o nájmu protor sloužících podnikání


Vzor je součástí balíčku:

Nájem nebytových a jiných prostor (15 vzorů)

 • Plná moc k uzavření smlouvy
 • COVID-19 - Podpůrný program COVID - Nájemné - Dodatek ke smlouvě o nájmu (poskytnutí slevy z nájemného)
 • COVID-19 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, podle zákona o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce
 • COVID-19 - Žádost o snížení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání
 • Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany NÁJEMCE
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany PRONAJÍMATELE
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu
 • SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO STÁNÍ / GARÁŽE
 • SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR
 • Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu
 • SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.