Menu

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Stejně jako je nezbytné zachytit aktuální stav prostor sloužících k podnikání při zahájení nájmu, je neméně důležité zaprotokolovat jejich stav i k datu skončení užívání prostoru nájemcem. Kromě zaznamenání stavu měřidel enegií a stavu vybavení zejména zkontrolujte, zda nedošlo ke stavebním úpravám, se kterými nesouhlasíte. Jakékoli nesrovnalosti pečlivě zaznamenejte, případně se dohodněte, jak a v jakém termínu budou dořešeny.  

Mohlo by vás zajímat:
Smlouva o nájmu protor sloužících podnikání


Vzor je součástí balíčku:

Nájem nebytových a jiných prostor (12 vzorů)

 • Plná moc k uzavření smlouvy
 • Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby
 • Výpověď nájmu prostor sloužících podnikání ze strany nájemce
 • Výpověď nájmu prostor sloužících podnikání ze strany pronajímatele
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - zahájení nájmu
 • Smlouva o nájmu parkovacího stání / garáže
 • Smlouva o krátkodobém nájmu prostor
 • Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - ukončení nájmu
 • Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality