Menu

Nájem nebytových a jiných prostor

Potřebujete pronajmout prostory k podnikání, garáž, salónek nebo pozemek k uspořádání jednorázové akce? Pro každou tuto situaci najdete na Vzorném Právu přehlednou a srozumitelnou nájemní smlouvu i vzory k její změně a ukončení.

Balíček vzorů pro situaci

Nájem nebytových a jiných prostor

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

10 vzorů

Vzor

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

Nájem prostor k podnikání je vedle nájmu bytu či domu za účelem bydlení druhým nejčastějším typem nájmu nemovitosti. Na rozdíl od smlouvy o nájmu bytu nebo domu, kde zákon klade velký důraz na ochranu nájemce a lze se od něj odchýlit jen v omezených případech, smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání umožňuje stranám si vzájemná práva a povinnosti sjednat mnohem svobodněji. O to důležitější ale je věnovat každé sjednávané podmínce pečlivou pozornost – to se týká nejen vymezení předmětu nájmu a pečlivému vymezení účelu nájmu, ale všech ostatních práv a povinností stran. Vzorné Právo vás celým procesem nastavení vzájemných podmínek ve smlouvě bezpečně provede.

Vzor

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu

  • Pro nekomplikovaný průběh nájmu je kromě jiného velmi důležité faktické převzetí a předání prostoru k podnikání. Doporučujeme vám co nejpřesněji zachytit aktuální stav pronajímaného prostoru v okamžiku, kdy ho nájemce přebírá. Můžete se tak vyhnout sporům o to, zda je uživatel prostoru odpovědný za konkrétní škody nebo ztráty. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace.

Vzor

Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání

  • Potřebujete upravit podmínky sjednaného nájmu kancelářských, obchodních nebo výrobních prostor? Vzor připravený Vzorným Právem obsahuje nabídku nejčastějších změn smlouvy o nájmu komerčních prostor – tj. zejména změnu výše nájemného, změnu délky trvání nájmu, změnu textu v konkrétním článku smlouvy, doplnění nového článku do smlouvy… Z navrhovaných variant zvolte tu, která odpovídá vaší situaci, a dodatek je během chvilky na světě.

Vzor

Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)

  • Dluží vám nájemce prostoru sloužícího podnikání nájemné či peníze za služby? Nereaguje na vaše ústní ani písemné upomínky a výzvy k zaplacení? Pokud se nájemce opakovaně a dlouhodobě vyhýbá zaplacení, je namístě použít účinnější nástroje. Předžalobní výzvou nájemce upozorníte, že pokud nebude nadále řádně plnit své povinnosti, jste připraveni svoje nároky uplatňovat soudní cestou.

Vzor

Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání

  • Nevyhovuje vám už pronajatá kancelář nebo máte zájem o větší skladové prostory a potřebujete proto nájem ukončit dříve, než jste si původně sjednali? Situaci lze vyřešit i jinak než výpovědí. Uzavřete dohodu o ukončení nájmu! Součástí vzoru je také protokol o předání předmětu nájmu při ukončení nájemního vztahu. Se Vzorným Právem vše hravě zvládnete.

Vzor

VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany NÁJEMCE

  • Jste nájemce prostor sloužících podnikání a chcete nájem předčasně ukončit? Jestliže není možná dohoda s pronajímatelem, nezbývá než přistoupit k výpovědi. Nájem sjednaný na dobu neurčitou můžete vypovědět i bez důvodu - u nájmu sjednaného na dobu určitou ale musíte dodržet přípustné výpovědní důvody. Ty vyplývají buď z ujednání stran ve smlouvě o nájmu, nebo ze zákona. S naším inteligentním vzorem je příprava výpovědi jako stavebnice – z nabízených možností zvolíte, zda chcete vypovědět smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou a z předem definované nabídky si vyberete konkrétní výpovědní důvod. Vzorné Právo vás celým procesem bezpečně provede.

Vzor

VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany PRONAJÍMATELE

  • Jako pronajímatel prostor sloužících podnikání můžete ukončit výpovědí nejen nájem sjednaný na dobu neurčitou, ale také nájem ze smlouvy uzavřené na dobu určitou. Nájem sjednaný na neurčitou dobu můžete vypovědět i bez udání důvodu, v případě nájmu na dobu určitou však musíte dodržet přípustné výpovědní důvody. Ty vyplývají buď z ujednání stran ve smlouvě o nájmu, nebo ze zákona. S naším inteligentním vzorem je příprava výpovědi jako stavebnice – z nabízených možností zvolíte, zda chcete vypovědět smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou a z předem definované nabídky si vyberete konkrétní výpovědní důvod. Vzorné Právo vás celým procesem bezpečně provede.

Vzor

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

  • Stejně jako je nezbytné zachytit aktuální stav prostor sloužících k podnikání při zahájení nájmu, je neméně důležité zaprotokolovat jejich stav i k datu skončení užívání prostoru nájemcem. V protokolu bude potřeba kromě stavů měřidel energií a stavu vybavení v době vrácení prostor dbát na to, zda nedošlo ke stavebním úpravám, s nimiž pronajímatel nedal souhlas. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace. Doporučujeme protokol vyplnit velmi pečlivě. Všechny údaje poslouží jako podklad pro vyrovnání mezi pronajímatelem a nájemcem. 

Vzor

SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR VZOR ZDARMA

Pronajímáte prostory pro jednorázové akce, ať už soukromé či veřejné? Má se u vás konat svatba, oslava, festival, koncert nebo jiná podobná akce? Přesně pro tyto případy pro vás má Vzorné Právo připravený vzor smlouvy o krátkodobém nájmu. Stačí vyplnit, jaký prostor pronajímáte, na jak dlouho, v jakém rozsahu a za kolik. Smlouva bude hotová za pár minut. 

Vzor

SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO STÁNÍ / GARÁŽE

Mít své parkovací místo či garáž je výhra. Míst k zaparkování v ulicích výrazně ubývá a počet aut roste - zájemce o pronájem garáže, parkovacího místa na vyhrazeném parkovišti či ve společných garážích proto najdete obvykle velmi rychle. Jako u kterýchkoli jiných smluvních vztahů je doporučeníhodné si nájem stání pro auto sjednat písemně. Vzorné Právo vám se smlouvou pomůže.