Menu

Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby

Vzor

Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikání / společnosti

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Může nájemce na adrese pronajatého bytu nebo domu umístnit sídlo svého podnikání nebo sídlo společnosti či jiné právnické osoby? Ano, může, potřebuje k tomu však písemný souhlas pronajímatele s úředně ověřeným podpisem. Sídlo podnikání nebo právnické osoby je možné umístit i na adresu bytu, jestliže to nenaruší klid a pořádek v domě. 

Pokud nemáte podmínky umístění sídla domluvené v nájemní smlouvě, doporučujeme je dojednat prostřednictvím dodatku ke smlouvě. Obvyklé ujednání bude zahrnovat například závazek nájemce nezatížit společné prostory domu nadměrným hlukem a provozem spojeným s umístěným sídlem. Můžete si také sjednat smluvní pokutu, pokud nájemce v přiměřené době po skončení nájmu sídlo z adresy pronajatého prostoru nepřestěhuje. 

Související vzory:
Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu


Vzor je součástí balíčku:

Nájem nebytových a jiných prostor (15 vzorů)

 • Plná moc k uzavření smlouvy
 • COVID-19 - Podpůrný program COVID - Nájemné - Dodatek ke smlouvě o nájmu (poskytnutí slevy z nájemného)
 • COVID-19 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, podle zákona o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce
 • COVID-19 - Žádost o snížení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání
 • Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany NÁJEMCE
 • VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany PRONAJÍMATELE
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu
 • SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO STÁNÍ / GARÁŽE
 • SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR
 • Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu
 • SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby

Váš dokument byl úspěšně zpracován.