Menu

Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby

Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Vzory zdarma

Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Může nájemce na adrese pronajatého bytu nebo domu umístnit sídlo svého podnikání nebo sídlo společnosti či jiné právnické osoby? Ano, může, potřebuje k tomu však písemný souhlas pronajímatele s úředně ověřeným podpisem. Sídlo podnikání nebo právnické osoby je možné umístit i na adresu bytu, jestliže to nenaruší klid a pořádek v domě. 

Pokud nemáte podmínky umístění sídla domluvené v nájemní smlouvě, doporučujeme je dojednat prostřednictvím dodatku ke smlouvě. Obvyklé ujednání bude zahrnovat například závazek nájemce nezatížit společné prostory domu nadměrným hlukem a provozem spojeným s umístěným sídlem. Můžete si také sjednat smluvní pokutu, pokud nájemce v přiměřené době po skončení nájmu sídlo z adresy pronajatého prostoru nepřestěhuje. 

Související vzory:
Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu


Vzor je součástí balíčku:

Nájem nebytových a jiných prostor (12 vzorů)

 • Plná moc k uzavření smlouvy
 • Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby
 • Výpověď nájmu prostor sloužících podnikání ze strany nájemce
 • Výpověď nájmu prostor sloužících podnikání ze strany pronajímatele
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - zahájení nájmu
 • Smlouva o nájmu parkovacího stání / garáže
 • Smlouva o krátkodobém nájmu prostor
 • Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
 • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - ukončení nájmu
 • Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality