Menu

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu

Vzor

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Pro nekomplikovaný průběh nájmu je kromě jiného velmi důležité faktické převzetí a předání prostoru k podnikání. Doporučujeme vám co nejpřesněji zachytit aktuální stav pronajímaného prostoru v okamžiku, kdy ho nájemce přebírá. Můžete se tak vyhnout sporům o to, zda je uživatel prostoru odpovědný za konkrétní škody nebo ztráty. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace.

Související vzory: 
Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání


Vzor je součástí balíčku:

Nájem nebytových a jiných prostor (15 vzorů)

  • Plná moc k uzavření smlouvy
  • COVID-19 - Podpůrný program COVID - Nájemné - Dodatek ke smlouvě o nájmu (poskytnutí slevy z nájemného)
  • COVID-19 - Oznámení o prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, podle zákona o některých opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce
  • COVID-19 - Žádost o snížení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání
  • Souhlas pronajímatele s umístěním sídla podnikatele / právnické osoby
  • VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany NÁJEMCE
  • VÝPOVĚĎ NÁJMU PROSTOR sloužících podnikání ze strany PRONAJÍMATELE
  • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu
  • SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO STÁNÍ / GARÁŽE
  • SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU PROSTOR
  • Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání
  • Výzva k zaplacení dlužného nájemného - prostor sloužící podnikání (předžalobní výzva)
  • Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
  • Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu
  • SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
1 490 Kč Výhodně nakoupit
  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Zahájení nájmu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.