Menu

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

Stejně jako je nezbytné zachytit aktuální stav prostor sloužících k podnikání při zahájení nájmu, je neméně důležité zaprotokolovat jejich stav i k datu skončení užívání prostoru nájemcem. Kromě zaznamenání stavu měřidel enegií a stavu vybavení zejména zkontrolujte, zda nedošlo ke stavebním úpravám, se kterými nesouhlasíte. Jakékoli nesrovnalosti pečlivě zaznamenejte, případně se dohodněte, jak a v jakém termínu budou dořešeny.  

Mohlo by vás zajímat:
Smlouva o nájmu protor sloužících podnikání

   

Protokol o předání prostor sloužících podnikání - Ukončení nájmu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.