Menu

Rozvod, majetek a děti po rozvodu

Rodinný život občas přinese i méně radostné události. Pomůžeme vám s návrhy na rozvod manželství, uspořádání péče o děti po rozvodu i rozdělení společného majetku. 

Balíček vzorů pro situaci

Rozvod, majetek a děti po rozvodu

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

6 vzorů

Vzor

Společný NÁVRH MANŽELŮ NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

Nechcete, aby vaše manželství končilo jako válka Roseových? I rozvodem lze projít v klidu a důstojně, pokud se oba manželé dohodnou vedle rozvodu i na uspořádání vztahů pro dobu po rozvodu. Vzorné právo vám pomůže sepsat společný návrh manželů na rozvod manželství i dohodu o uspořádání majetkových vztahů, bydlení a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu a návrh soudu na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem – obě dohody jsou podmínkou pro to, aby soud manželství rozvedl bez zjišťování příčin rozvratu. 

Vzor

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DOHODY RODIČŮ O ÚPRAVĚ POMĚRŮ K NEZLETILÝM DĚTEM po dobu po rozvodu

Já chci zůstat s maminkou! A já s tatínkem! Výhradní péče, střídavá péče nebo společná výchova? Uspořádání rodinných poměrů po rozvodu může být pro všechny zúčastněné velmi náročné. Pokud z manželství vzešly děti a v době rozvodu ještě nejsou zletilé, je nezbytné budoucí poměry rodičů k nim upravit. Pokud máte jasno a s druhým rodičem se shodnete, připravte si s pomocí Vzorného práva dohodu o úpravě poměru k nezletilým dětem po dobu po rozvodu, kterou předložíte soudu ke schválení v opatrovnickém řízení. Chcete-li, aby soud vaše manželství rozvedl a nezjišťoval přitom příčiny jeho rozvratu, je předložení takové dohody jednou z podmínek, kterou musíte splnit.

Vzor

DOHODA O USPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ, BYDLENÍ A VÝŽIVNÉHO po rozvodu manželství

Kdo si vezme auto? S kým zůstane pes? Prodáme byt nebo si ho nechá někdo z nás? Rozvod znamená také vyřešit majetkové záležitosti a rozhodnout o jejich uspořádání do budoucna. V ideálním případě rozvádějící se manželé své majetkové vztahy, bydlení a případně také výživné pro některého z manželů pro dobu po rozvodu uspořádají dohodou. K rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu (tzv. "nesporný rozvod") zákon předložení takové dohody přímo vyžaduje. Vzorné právo vám pomůže dohodu připravit s pomocí inteligentního dialogu, který vás celou problematikou provede.

Vzor

NÁVRH MANŽELA NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

Někdy manželskou krizi nelze nakonec vyřešit jinak než rozvodem. Jak se (s)právně rozvést? Hlavním předpokladem je prokázat soudu, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Písemný návrh na rozvod manželství si můžete sestavit prostřednictvím Vzorného práva. Vyplníte osobní údaje manželů, údaje o společných dětech (pokud nějaké jsou) a uvedete důvody, které dle vašeho názoru vedly k rozvratu manželství. S námi váš návrh bude obsahovat všechny podstatné náležitosti. Nápovědy vám poradí, kterému soudu návrh adresovat a jak jej správně podat. Samotný návrh, byť perfektně sepsaný a správně podaný na soud, vám však nemusí zaručit úspěch ve věci. Nezapomeňte, že soud nemusí manželství rozvést, zejména pokud by to bylo v rozporu se zájmem nezletilého dítěte nebo by rozvod byl v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma.

Vzor

NÁVRH jednoho z rodičů NA ÚPRAVU POMĚRŮ K NEZLETILÝM DĚTEM pro případ rozvodu

Tento vzor použijte v případě rozvodu rodičů pro přípravu návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu manželství. V návrhu vyplníte osobní údaje manželů, informace o jejich majetkových poměrech, osobní údaje dětí, jichž se návrh týká, a další relevantní informace, které jsou rozhodující pro uspořádání poměrů po rozvodu rodičů. Dbáme o to, aby váš návrh obsahoval všechny podstatné náležitosti.

Vzor

NÁVRH NA ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ za trvání manželství

Co je moje, to je tvoje! Takto zjednodušeně lze charakterizovat společné jmění manželů. Toto uspořádání však v některých případech může přinést zkázu celé rodině. Co dělat, pokud jeden z manželů propadne gamblerství či jiné závislosti a dělá dluhy, které manželé nejsou a nebudou schopni splácet? Nebo se pustí do rizikového podnikání? Řešením situace může být zúžení společného jmění manželů soudem. Písemný návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství si můžete sestavit prostřednictvím Vzorného práva. Dáváme pozor, aby váš návrh obsahoval všechny podstatné náležitosti. Nápovědy Vzorného práva vám poradí, kterému soudu návrh adresovat a jak jej správně podat.