Menu

ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ MIMO VALNOU HROMADU akciové společnosti (per rollam)

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu akciové společnosti (per rollam)

Akcionáři mohou rozhodovat i mimo zasedání valné hromady, připouští-li to stanovy společnosti. Bude tomu například u rozhodnutí o volbě a odvolání členů statutárního nebo kontrolního orgánu nebo likvidátora společnosti, rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schválení smlouvy o tichém společenství nebo rozhodnutí o schválení finanční asistence. Při přípravě návrhu rozhodnutí si můžete buď zvolit z předem připraveného katalogu nejčastěji projednávaných záležitostí, nebo si můžete připravit vlastní text rozhodnutí. Akcionář pak buď doručí společnosti ve stanovené lhůtě své vyjádření, nebo pokud tak neučiní, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování je následně potřeba oznámit všem akcionářům.

Vzor lze použít pro rozhodnutí, u kterých zákon nevyžaduje formu notářského zápisu.

   

ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ MIMO VALNOU HROMADU akciové společnosti (per rollam)

Váš dokument byl úspěšně zpracován.