Menu

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE akciové společnosti

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti

V akciových společnostech, které mají jediného akcionáře, se nekoná valná hromada a místo ní rozhoduje písemně jediný akcionář. Existuje celá řada rozhodnutí, která je nezbytné v běžném provozu společnosti činit. Typicky půjde zejména o rozhodnutí o volbě a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady nebo likvidátora, rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti, rozhodnutí týkající se povinností akcionáře, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schválení smlouvy o tichém společenství, rozhodnutí o schválení finanční asistence či rozhodnutí týkající se zrušení společnosti a mnohé další. S pomocí našeho vzoru snadno a rychle rozhodnete o záležitostech, které nevyžadují formu notářského zápisu.

Podpis jediného jediného akcionáře na písemném vyhotovení rozhodnutí nemusí být úředně ověřen.

   

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE akciové společnosti

Váš dokument byl úspěšně zpracován.