Menu

Seznam akcionářů akciové společnosti

Seznam akcionářů akciové společnosti

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 7 minut

Seznam akcionářů akciové společnosti

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Akciová společnost, která vydala akcie na jméno, má povinnost vést seznam akcionářů. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby při plnění povinností ve vztahu k akcionářům. Do seznamu se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, a pokud seznam akcionářů vyhotovíte prostřednictvím Vzorného Práva, postaráme se, abyste na žádnou náležitost nezapomněli.

Každý akcionář společnosti má právo si vyžádat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno. Společnost opis nebo požadovanou část seznamu akcionáři poskytne na jeho písemnou žádost bez zbytečného odkladu po doručení žádosti a za úhradu nákladů. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu však poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů.

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality