Menu

Směnka vlastní

Vzor

Směnka vlastní

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Směnka vlastní musí vždy obsahovat:

 1. slovo směnka,
 2. bezpodmínečný příslib výstavce zaplatit určitou peněžitou sumu s uvedením měny a částky,
 3. údaj splatnosti – nejlépe uvedením přesného data nebo jiným způsobem tak, aby bylo možno datum jasně určit,
 4. údaj místa (adresa), kde má být placeno; pokud místo nevyplníte, stává se platebním místem místo uvedené u jména výstavce,
 5. jméno osoby, které má být placeno,
 6. datum a místo vystavení (není-li uvedeno, platí, že místem vystavení je místo uvedené u jména výstavce),
 7. podpis výstavce.

Podpis se neověřuje. Směnka může obsahovat i některé nepovinné údaje – doložky. Ty však bez odborné konzultace raději sami na směnku nepřipisujte.


Vzor je součástí balíčku:

Nakládám s pohledávkami a dluhy (15 vzorů)

 • COVID-19 - Ručitelské prohlášení
 • COVID-19 - Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 • COVID-19 - Dohoda o změně splátkového kalendáře
 • Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení peněžitého dluhu (předžalobní výzva)
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - základní
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (Kvitance)
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • DOHODA O PROMINUTÍ DLUHU
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - rozšířená
 • SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
 • Směnka vlastní
 • Uznání dluhu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Směnka vlastní

Váš dokument byl úspěšně zpracován.