Menu

Směnka vlastní

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Směnka vlastní

Směnka vlastní musí vždy obsahovat:

  1. slovo směnka,
  2. bezpodmínečný příslib výstavce zaplatit určitou peněžitou sumu s uvedením měny a částky,
  3. údaj splatnosti – nejlépe uvedením přesného data nebo jiným způsobem tak, aby bylo možno datum jasně určit,
  4. údaj místa (adresa), kde má být placeno; pokud místo nevyplníte, stává se platebním místem místo uvedené u jména výstavce,
  5. jméno osoby, které má být placeno,
  6. datum a místo vystavení (není-li uvedeno, platí, že místem vystavení je místo uvedené u jména výstavce),
  7. podpis výstavce.

Podpis se neověřuje. Směnka může obsahovat i některé nepovinné údaje – doložky. Ty však bez odborné konzultace raději sami na směnku nepřipisujte.

   

Směnka vlastní

Váš dokument byl úspěšně zpracován.