Menu

Nakládám s pohledávkami a dluhy

Má dáti a nedal? Nechcete pohledávky vymáhat? Můžete je prominout, postoupit nebo s nimi nakládat jinak. Naše vzory nejen že vaši situaci umějí vyřešit, ale mohou vás i inspirovat k řešení, na které byste sami nepřišli.

Balíček vzorů pro situaci

Nakládám s pohledávkami a dluhy

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

10 vzorů

Vzor

Uznání dluhu

Výslovné písemné uznání dluhu vaším dlužníkem vám sice zřejmě nezajistí bezprostřední úlevu spočívající v jeho okamžitém splnění, určité výhody však s sebou přece jen nese. Dlužník bude moci v budoucnu jen těžko zpochybnit, že dluh vůči vám nevyrovnal, a dále se vám v důsledku uznání dluhu prodlužuje tzv. promlčecí doba, tedy doba, po kterou můžete splnění dluhu vymáhat soudní cestou.

Vzor

Směnka vlastní

Využití směnky v praxi je velmi široké. Možná si myslíte, že směnka může být vystavena jen na předtištěném blanketu. Není to pravda, směnku si můžete sestavit a vytisknout i sami. Nesmíte však zapomenout uvést žádný z povinných údajů, jinak bude směnka neplatná. S námi se toho však bát nemusíte.

Vzor

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

Pod zápůjčkou se schovává "stará dobrá" půjčka. Nový občanský zákoník nám ji sice před několika lety přejmenoval, její podstata však zůstává stejná. I když zákon nepožaduje, abyste si peníze či jiné tzv. zastupitelné věci zapůjčovali na základě písemné smlouvy, je to vždy lepší a průkaznější a s naším vzorem budete mít smlouvu připravenou opravdu rychle. 

Vzor

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - základní

Nechcete-li pohledávku sami vymáhat, můžete ji postoupit, a to jak úplatně (prodat ji), nebo bezúplatně (např. jako formu úhrady svého jiného dluhu vůči nabyvateli). Tento vzor řeší situace, kdy chcete postoupit nezajištěnou pohledávku, která vznikla na základě vámi uzavřené smlouvy.

Vzor

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - rozšířená

Nechcete-li pohledávku sami vymáhat, můžete ji postoupit, a to jak úplatně (prodat ji), nebo bezúplatně (např. jako formu úhrady svého jiného dluhu vůči nabyvateli). S pomocí tohoto sofistikovaného vzoru vytvoříte smlouvu o postoupení pohledávky dle konkrétní situace. Můžete si vybrat, zda jde o pohledávku ze smlouvy nebo z jiného titulu, zda bylo poskytnuto zajištění, případně jaké, a uvést, zda má pohledávka nějaké vady či je naopak bezvadná.

Vzor

Vyrozumění o postoupení pohledávky

  • Pokud pohledávku vůči svému dlužníkovi postoupíte, musí se o tom dlužník dozvědět, jinak neví, že jí má nově plnit někomu jinému. Chcete-li dlužníka o postoupení věřitele informovat vy coby původní věřitel, stačí, když mu zašlete vyrozumění zpracované dle tohoto vzoru. Existuje však i možnost, že postoupení pohledávky dlužníkovi prokáže nový věřitel - pro takový případ Vám Vzorné právo nabízí vzor Prokázání postoupení pohledávky. 

Vzor

Prokázání postoupení pohledávky

  • Pokud o postoupení pohledávky dlužníka nevyrozumí původní věřitel (postupitel), může mu postoupení prokázat nový věřitel, například prostřednictvím tohoto vzoru  připraveného Vzorným Právem.

Vzor

DOHODA O PROMINUTÍ DLUHU

Pokud chcete svému dlužníkovi prominout nesplacený dluh, uzavřete o tom dohodu dle tohoto vzoru.

Vzor

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Máte-li vzájemné pohledávky, které nemůžete nebo z určitého důvodu nechcete započíst jednostranně, využijte dohodu o započtení. Vyhnete se tak případným sporům či následnému zpochybňování zápočtu, které může nastat při jednostranném započtení.

Vzor

Potvrzení o zaplacení dluhu (Kvitance)

Kvitance se vám bude hodit, pokud jste od svého dlužníka přijali platbu v hotovosti a dlužník žádá, abyste mu splnění jeho povinnosti písemně potvrdili. Kvitanci můžete použít i tam, kde platba proběhla převodem na účet. V praxi však vystavení kvitance v takovýchto případech strany málokdy požadují.