Menu

Uznání dluhu

Vzory zdarma

Tento vzor je ZDARMA

Vyplnit vzor

Uznání dluhu je jednostranné prohlášení dlužníka. Aby uznání přineslo zákonem předvídané následky, tedy založilo domněnku, že dluh ke dni svého uznání existoval, a přerušilo běh promlčecí lhůty, je nutné dodržet písemnou formu. Nová desetiletá promlčecí lhůta, v rámci níž můžete splnění dluhu úspěšně požadovat v soudním řízení, běží ode dne, kdy k uznání došlo, nebo ode dne, kdy měl dlužník dle textu uznání dluh splnit.


Vzor je součástí balíčku:

Nakládám s pohledávkami a dluhy (15 vzorů)

 • Lockdown 2 - ručitelské prohlášení
 • Lockdown 2 - uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 • Covid-19 - dohoda o změně splátkového kalendáře
 • Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení peněžitého dluhu (předžalobní výzva)
 • Smlouva o postoupení pohledávky - základní
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance)
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o prominutí dluhu
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • Smlouva o postoupení pohledávky - rozšířená
 • Smlouva o zápůjčce
 • Směnka vlastní
 • Uznání dluhu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Uznání dluhu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.