Menu

Uznání dluhu

Vzor

Uznání dluhu

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Uznání dluhu je jednostranné prohlášení dlužníka. Aby uznání přineslo zákonem předvídané následky, tedy založilo domněnku, že dluh ke dni svého uznání existoval, a přerušilo běh promlčecí lhůty, je nutné dodržet písemnou formu. Nová desetiletá promlčecí lhůta, v rámci níž můžete splnění dluhu úspěšně požadovat v soudním řízení, běží ode dne, kdy k uznání došlo, nebo ode dne, kdy měl dlužník dle textu uznání dluh splnit.


Vzor je součástí balíčku:

Nakládám s pohledávkami a dluhy (15 vzorů)

 • COVID-19 - Ručitelské prohlášení
 • COVID-19 - Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 • COVID-19 - Dohoda o změně splátkového kalendáře
 • Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení peněžitého dluhu (předžalobní výzva)
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - základní
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (Kvitance)
 • DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
 • DOHODA O PROMINUTÍ DLUHU
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY - rozšířená
 • SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
 • Směnka vlastní
 • Uznání dluhu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

Uznání dluhu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.