Menu

Uznání dluhu

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Uznání dluhu

Uznání dluhu je jednostranné prohlášení dlužníka. Aby uznání přineslo zákonem předvídané následky, tedy založilo domněnku, že dluh ke dni svého uznání existoval, a přerušilo běh promlčecí lhůty, je nutné dodržet písemnou formu. Nová desetiletá promlčecí lhůta, v rámci níž můžete splnění dluhu úspěšně požadovat v soudním řízení, běží ode dne, kdy k uznání došlo, nebo ode dne, kdy měl dlužník dle textu uznání dluh splnit.

   

Uznání dluhu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.