Menu

Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)

Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Předžalobní výzva na plnění nepeněžité povinnosti je vhodná v situaci, kdy vše nasvědčuje tomu, že dílo nebude zhotoveno včas, případně zboží nebude dodáno v požadované kvalitě a podobně. Taková výzva je způsobilá vzbudit v dodavateli nebo prodejci důvodnou obavu, že pokud nedodá dílo včas, jeho povinnost bude potvrzena soudem a následně vymáhaná. Ve všech těchto situacích, zejména pokud je zhotovení díla již v prodlení nebo zboží nemá požadovanou kvalitu apod., doporučujeme zvážit, zda nejsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy a následné dodání zboží, či zhotovení díla jiným dodavatelem bývá obvykle praktičtějším řešením než vynucování nepeněžitého plnění soudně. I v takovém případě je možné výzvu k jinému než peněžitému plnění použít. 

Pokud váš partner nezaplatil (neplní peněžitou povinnost), využijte vzor Výzva k zaplacení peněžitého dluhu v nabídce níže.

Související vzory: 
Výzva k zaplacení peněžitého dluhu (předžalobní výzva)

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality