Menu

SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU BYTU NEBO DOMU

SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU BYTU NEBO DOMU

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Vzor

Smlouva o krátkodobém nájmu bytu nebo domu

149 Kč

  • Předplatné na 7 dní
  • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
  • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Obvyklý nájem bytu se uzavírá za účelem zajištění bytových potřeb nájemce a jako takový obsahuje prvky na ochranu nájemce, které strany musí dodržet, například tříměsíční výpovědní dobu. Tytéž prvky však zároveň neumožují stranám přílišnou flexibilitu. U nájmu, který strany nesjednávají se záměrem, aby nájemce v prostoru bydlel po delší dobu a byl tam po stanovenou dobu "doma", se právní vztah řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o nájmu a strany mají větší svobodu ve sjednání podmínek svého nájemního vztahu.

Tento vzor jsme připravili pro situaci, v níž se dnes ocitá mnoho lidí z Ukrajiny - potřebují střechu nad hlavou, jsou připraveni platit sjednané nájemné, ale nevědí, jestli pronajatý prostor budou za dva měsíce využívat, protože jejich situace se může změnit velmi rychle. Tato smlouva stranám umožní si sjednat libovolnou výpovědní dobu či si například sjednat, že nájemce bude v počátcích nájemního vztahu platit nájemné snížené nebo dokonce žádné. Oproti naší standardní smlouvě o nájmu bytu nebo domu umožňuje si sjednat placení nájemného měsíčně pozadu. Je tak variabilnější a měla by vyhovovat specifickým potřebám mnoha současných nájemců a pronajímatelů. 

Přečtěte si také náš blogový článek o právních možnostech bydlení pro uprchlíky, pod odkazem zde.

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality