Menu

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 8 minut

Smlouva o nájmu družstevního bytu

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Smlouvu o nájmu družstevního bytu uzavírá bytové družstvo se svým členem. S  členským podílem v družstvu je totiž v naprosté většině případů spojeno právo na nájem bytu. Nezapomínejte však, že kromě nájemní smlouvy se na vztah nájemce a pronajímatele vztahují i ustanovení stanov bytového družstva upravující nájem družstevního bytu. V případě, že některá ustanovení nájemní smlouvy stanovám bytového družstva odporují, má úprava stanov před nájemní smlouvou přednost. Při přípravě nájemní smlouvy podle našeho vzoru proto stanovy družstva mějte po ruce. 


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bytovou potřebu (17 vzorů)

 • Smlouva o krátkodobém nájmu bytu nebo domu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - ukončení podnájmu
 • Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu
 • Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele
 • Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu
 • Dodatek ke smlouvě o podnájmu
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu
 • Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu
 • Smlouva o podnájmu bytu / části bytu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
 • Smlouva o nájmu bytu nebo domu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality