Menu

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

Vzor

Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Rozšířenou smlouvu o výkonu funkce člena voleného orgánu akciové společnosti je vhodné použít zejména v případě, kdy výkon funkce pro člena orgánu (a zejména statutárního orgánu) představuje jedinou (nebo zásadní) výdělečnou činnost. V těchto případech bývají zejména statutárním orgánům poskytována obdobná plnění jako zaměstnancům. Ovšem vzhledem k tomu, že výkon funkce člena voleného orgánu není pracovním poměrem, je třeba veškeré nároky (např. poskytnutí placeného pracovního volna či různých benefitů) ve smlouvě přesně specifikovat. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou (v omezených případech dle stanov společnosti).

Související vzory: 
Pozvánka na valnou hromadu
Rozhodnutí jediného akcionáře
Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)

Váháte, jestli by člen voleného orgánu akciové společnosti neměl mít uzavřenou přeci jen i pracovní smlouvu? Doporučujeme vám na našem blogu 
článek Vrcholný management - Kdy (ne)uzavírat pracovní smlouvu


Vzor je součástí balíčku:

Pečuji o akciovou společnost (15 vzorů)

 • ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY nebo SPRÁVNÍ RADY akciové společnosti
 • Seznam akcionářů akciové společnosti
 • OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU akciové společnosti (per rollam)
 • SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená
 • SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE člena voleného orgánu akciové společnosti
 • Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti
 • ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ MIMO VALNOU HROMADU akciové společnosti (per rollam)
 • Prohlášení o sídle akciové společnosti
 • Prohlášení člena orgánu akciové společnosti
 • ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE akciové společnosti
 • Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku
 • Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti
 • Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě akciové společnosti
 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU akciové společnosti
 • STANOVY akciové společnosti
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality
   

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

Váš dokument byl úspěšně zpracován.