Menu

Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

Rozšířenou smlouvu o výkonu funkce člena voleného orgánu akciové společnosti je vhodné použít zejména v případě, kdy výkon funkce pro člena orgánu (a zejména statutárního orgánu) představuje jedinou (nebo zásadní) výdělečnou činnost. V těchto případech bývají zejména statutárním orgánům poskytována obdobná plnění jako zaměstnancům. Ovšem vzhledem k tomu, že výkon funkce člena voleného orgánu není pracovním poměrem, je třeba veškeré nároky (např. poskytnutí placeného pracovního volna či různých benefitů) ve smlouvě přesně specifikovat. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou (v omezených případech dle stanov společnosti).

Související vzory: 
Pozvánka na valnou hromadu
Rozhodnutí jediného akcionáře
Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)

   

Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

Váš dokument byl úspěšně zpracován.