Menu

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 4 minuty

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

149 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Občanský zákoník speciálně upravuje okolnosti společného nájmu bytu manželi. Je třeba pamatovat na to, že pokud nájem vznikne jako nájem společný (buď uzavřením nájemní smlouvy oběma manželi nebo pokud k okamžiku uzavření manželství již má jeden z manželů právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé hodlají společně bydlet), ani jeden z manželů nesmí nájem ukončit bez souhlasu toho druhého, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Pokud tedy budete nájem či podnájem vypovídat (nebo obdobně, budete-li uzavírat dohodu o ukončení), přiložte k výpovědi i souhlas druhého manžela podle vzoru připraveného Vzorným Právem.

Související vzory: 
Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda o ukončení podnájmu


Vzor je součástí balíčku:

Řeším bytovou potřebu (17 vzorů)

 • Smlouva o krátkodobém nájmu bytu nebo domu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu
 • Protokol o předání bytu / části bytu - ukončení podnájmu
 • Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu
 • Smlouva o nájmu družstevního bytu
 • Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele
 • Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu
 • Dodatek ke smlouvě o podnájmu
 • Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu
 • Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu
 • Smlouva o podnájmu bytu / části bytu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu
 • Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu
 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
 • Smlouva o nájmu bytu nebo domu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality