Menu

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

Vzor

Cena za jeden vzor

149 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

Občanský zákoník speciálně upravuje okolnosti společného nájmu bytu manželi. Je třeba pamatovat na to, že pokud nájem vznikne jako nájem společný (buď uzavřením nájemní smlouvy oběma manželi nebo pokud k okamžiku uzavření manželství již má jeden z manželů právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé hodlají společně bydlet), ani jeden z manželů nesmí nájem ukončit bez souhlasu toho druhého, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Pokud tedy budete nájem či podnájem vypovídat (nebo obdobně, budete-li uzavírat dohodu o ukončení), přiložte k výpovědi i souhlas druhého manžela podle vzoru připraveného Vzorným Právem.

Související vzory: 
Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce
Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda o ukončení podnájmu

   

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

Váš dokument byl úspěšně zpracován.