Menu

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a aktivní projev vůle, kterým subjekt údajů dává svolení ke zpracování svých osobních údajů. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Souhlas musí být odlišen od jiných skutečností, ke kterým se subjekt údajů vyjadřuje (např. od smlouvy či obchodních podmínek) a není možné, aby byl jejich nedílnou součástí. Zároveň nesmí být uzavření smlouvy (např. na službu) podmiňováno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jde o "nejslabší" právní důvod ke zpracování osobních údajů, měli byste tedy nejprve zkoumat, zda vám nesvědčí jiný právní důvod (např. smlouva se subjektem údajů), a souhlas se zpracováním využívat až jako poslední možnost.

   

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš dokument byl úspěšně zpracován.